Jordforurening - erstatningskrav var forældet

I 1996 kontaktede en grundejer kommunen og underrettede om et olieudslip på hans ejendom. Senere i 1996 meddelte kommune på baggrund af nogle undersøgelser grundejeren, at der ikke var grundlag for at foretage videre i anledning af udslippet. Ejerne af de omkringliggende ejendomme blev ikke informeret om udslippet. I 2012 meddelte regionen ejerne af de omkringliggende ejendomme, at olieforureningen kunne have spredt sig til deres grunde. Disse ejendomme blev herefter kortlagt efter jordforureningsloven. Ejerne anlagde i 2015 sag an mod kommunen med krav om erstatning, idet kommunen havde undladt at informere ejerne af de omkringliggende ejendomme. Kommunen gjorde gældende, at kravet var foræ

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design