27.10.2016

Folketinget har førstebehandlet forslag fra Erhvervs- og Vækstministeren om forbedring af udlejerens muligheder for at tidsbegrænse erhvervslejekontrakter.

Med forslaget fjernes lejerens mulighed for tilsidesættelse af vilkåret om tidsbegrænsning, hvorved det gøres mere attraktivt for udlejeren at indgå denne type erhvervslejeaftaler.

Endvidere foreslås det, at præcisere hvilke oplysn...

18.10.2016

I september 2016 sendte Erhvervsstyrelsen forslag til modernisering af planloven i høring.

Høringsfristen udløb den 17. oktober 2016.

Med moderniseringen foreslås en udvidelse af mulighederne for udvikling i landdistrikterne og kystnærhedszonen. Lovforslaget vil således også indebære ændringer i Naturbeskyttelsesloven.

Der foreslås en mere fleksibel planadministration med kortere hørin...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design