Et bredt politisk flertal vedtog den 10. maj 2017, at der fra den 1. juli 2018 skal oprettes et nyt klagenævn til behandling af klager om private parkeringsafgifter

Det bliver med loven pålagt private aktører, at tilmelde sig klagenævnet, hvis de forsat ønsker at udstede parkerings afgifter på private områder. Hvis de private aktører ikke har tilmeldt sig klagenævnet og lavet en tyde...

Denne artikel er relevant for ejere af helårsbolig eller et sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en aftale, der fik navnet et Danmark i bedre balance,  der indebærer ændringer af reglerne om strandbeskyttelse.
Loven trådte i kraft den 1 juni 2017.

Med lovændringen er der fr...


Folketinget vedtog den 27. december 2016 ved lov nr. 1725 nye regler vedrørende syn og skøn. Loven trådte i kraft den 1. juli 2017.

Syn og skøn kan have en afgørende betydning for en tvist og er derfor yderst relevant. I 2014 blev reglerne om syn og skøn fornyet for at forenkle fremgangsmåden ved syn og skøn således, at hver relevant part som udgangspunkt stiller de spørgsmål, som...

02.08.2017

Om udlejning af ens boliglejemål via Airbnb, eller lignende portaler.

Der er den 15. juli 2016 afsagt dom om kortidsudlejning ved Retten på Frederiksberg. Her fandt domstolen, at den skete fremleje af et boliglejemål på korttidsbasis, gennem portalen Airbnb, var en ulovlig anvendelse af lejemålet.
Derfor var ophævelsen af lejemålet i sagen berettiget.

 

Sagen har relevans for folk d...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design