27.06.2019

Højesteret tog i denne sag stilling til fastsættelsen af lejen for et boliglejemål, efter en ny lejer af et lejemål blev opkrævet en højere leje end de øvrige beboere i ejendommen. Den nye lejer anfægtede derfor den høje husleje og krævede den nedsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 9.

Højesteret fandt, at lejeren ikke kunne kræve lejen for boliglejemålet nedsat efter en sammen...

26.06.2019

Østre Landsret tog i denne sag stilling til, hvorvidt en række grundejere i et sommerhusområde havde vundet hævd til at have en bænk og nogle både stående på en ubebygget strandgrund. Grundejerne havde alle benyttet arealet til formålet i årtier, selvom arealet ikke tilhørte dem.

Østre Landsret fandt, at tre af bådejerne i grundejergruppen havde vundet hævd til at have deres både lig...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design