29.07.2019

Sø- og Handelsretten tog i denne sag stilling til, hvorvidt en café havde opnået varemærkeret ved ibrugtagning af ord- og figurmærket ”Mad & Kaffe”, samt hvorvidt en anden café havde krænket varemærkeretten ved at anvende navnet ”Stefanos Mad & Kaffe”. Ligeledes blev der i sagen taget stilling til, om de to caféers logoer var forvekslelige eller i strid med god markedsføringsskik ef...

10.07.2019

Den 1. april 2019 trådte den nye skilsmisselov i kraft.

Efter de gamle regler, var det således, at hvis forældre var gået fra hinanden, så skulle den ene forælder være bopælsforælder og den anden skulle være samværsforælder. Med den nye lov er det blevet muligt for begge forældre at være bopælsforældre for deres barn – også efter samlivsophør.

Hvad er delt bopæl?

At have delt bopæl bet...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design