Please reload

Seneste blogindlæg

Ny planlov – status

18-Oct-2016

I september 2016 sendte Erhvervsstyrelsen forslag til modernisering af planloven i høring.

 

Høringsfristen udløb den 17. oktober 2016.

 

Med moderniseringen foreslås en udvidelse af mulighederne for udvikling i landdistrikterne og kystnærhedszonen. Lovforslaget vil således også indebære ændringer i Naturbeskyttelsesloven.

 

Der foreslås en mere fleksibel planadministration med kortere høringsfrister og mulighed for dispensation fra lokalplaner til midlertidige aktiviteter.

 

Brugsperioden for sommerhuse i sommerhusområder foreslås forlænget fra de nuværende 26 uger til 34 uger. Pensionisters ret til at anvende deres sommerhus til helårsbeboelse udvides til at gælde pensionister, der ejer en fritidsbolig i landzone. Kravet til det forudgående ejerskabs varighed nedsættes fra 8 år til 1 år.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg os
Sorter efter tags
Please reload

Arkiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design