top of page

Rockerborgsbetænkningen - advokat fra BuusMark medvirkede i udarbejdelsen

Justitsministeriet har udgivet betænkning nr. 1562 om indsatsen over for rockerborge mv.

Som det fremgår af betænkningen, deltog advokat Morten Mark Østergaard som repræsentant for Grundejeren.dk i en lang række af udvalgsmøderne, der ledte frem til betænkningen.

Udvalget gjorde sig i forbindelse med arbejdet en lang række overvejelser i forhold til, hvordan man kan forbedre mulighederne for at gribe ind overfor de gener, som rockerborge - primært i villaområder - medfører.

Som et af de nyskabende forslag i betænkningen kan nævens forslaget om at ændre planloven, så kommunerne gives mulighed for at nedlægge forbud mod, at en gruppe anvender en ejendom som samlingssted. Overordnet set skal dette kunne ske, hvis anvendelsen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.

En lang række kriterier skal dog være opfyldt, før et sådant forbud kan nedlægges, og de gener, som kan give anledning til forbuddet skal være af væsentlig karakter.

Ifølge TV2.dk vil Justitsminister Søren Pape Poulsen inddrage forslagene i betænkningen i forbindelse med arbejdet med en ny rocker- bandepakke. Læs TV2's artikel af 12. januar 2017 her.

Læs Justitsministeriets betænkning her.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page