top of page

Tryghed om boligbeskatning

Der blev den 2. maj 2017 indgået forlig mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nyt boligbeskatningssystem, med navnet: Tryghed om boligbeskatning.

Tryghed om boligbeskatning er boligejernes værn i forbindelse med overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, som der blev indgået forlig om i efteråret 2016. Et nyt ejendomsvurderingssystem blev fundet nødvendigt, da det eksisterende var utilstrækkeligt. Det nye ejendomsvurderingssystem skal sikre mere retvisende ejendomsvurderinger. Tryghed om boligbeskatning skal her sikre, at de samlede boligskatter ikke stiger som følge af indførslen af det nye vurderingssystem. Det nye vurderingssystem tages i brug i 2018 for ejerboliger og i 2019 for erhvervsboliger.

Det nye boligbeskatningssystem indføres med virkning fra 2021, når forliget om det nuværende boligskattestop udløber. Indtil 2021 indføres en generel indfrysningsordning for stigninger i boligskatten. De indefrosne beløb skal først betales ved et evt. salg af boligen. Det vil medføre, at stigninger i grundskylden automatisk bliver indefrosset uden forretning. Indfrysningen indtil 2021 sker i en midlertidig kommunal ordning. Fra 2021 vil stigninger i boligskatterne, ejendomsværdiskat og grundskyld, automatisk blive indefrosset til en rente på 1,24%. Det vil fra 2021 ske i en permanent statslig ordning. De indefrosne beløb vil fremgå af årsopgørelsen og indefrysning kan fravælges.

Der indføres et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en anerkendelse af, at en ejendomsvurdering altid vil være behæftet med en hvis usikkerhed. Forsigtighedsprincippet er en regel om at boligejeren skal beskattes af et beløb der svare til ejendomsvurderingen minus 20%. Tryghed for Boligbeskatning omhandler helt konkret:

1. Et nyt boligbeskatningssystem 2. Forsigtighedsprincip, fastsættelse af nye satser og loft over satser 3. Skatterabat til eksisterende boligejere og erhvervsejendomme 4. Indefrysningsordning for ejerboliger 5. Tilbageførsel af merprovenu ud over det forudsatte 6. Nem opkrævning af ejendomsskat 7. Beskatningsmæssige vilkår for landbrug og skovbrug 8. De økonomiske rammer for et nyt boligbeskatningssystem 9. Byrdefordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne

Information omkring tryghed for boligejere kan findes på: http://nye-ejendomsvurderinger.dk/

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page