top of page

Korttidsfremlejens faremomenter

Om udlejning af ens boliglejemål via Airbnb, eller lignende portaler. Der er den 15. juli 2016 afsagt dom om kortidsudlejning ved Retten på Frederiksberg. Her fandt domstolen, at den skete fremleje af et boliglejemål på korttidsbasis, gennem portalen Airbnb, var en ulovlig anvendelse af lejemålet. Derfor var ophævelsen af lejemålet i sagen berettiget.

Sagen har relevans for folk der overvejer at benytte Airbnb eller lignede portaler.Hvis man som lejer af et boliglejemål overvejer at fremleje sit lejemål i en eller flere kortere perioder, fx via Airbnb, skal man være opmærksom på, at dette kan betragtes som ulovlig anvendelse af sit lejemål og medføre, at ens udlejer kan ophæve lejemålet, hvis en sådan udlejning sker på trods af udlejers protester. Udlejer skal bære bevisbyrden for, at der er foregået en ulovlig anvendelse af lejemålet i en evt. sag.

Det første du bør gøre, hvis du overvejer at fremleje, er, at finde lejekontrakten frem og se hvad du må bruge din lejlighed til.Når du sidder med lejekontrakten er udgangspunktet, at et boliglejemål alene må anvendes til helårsbeboelse og af LL § 26 fremgår det, at lejemålet ikke må anvendes til andet end aftalt, og at det ikke må overlades til andre end medlemmer af din husstand, medmindre der er tale om fremleje på alm. vilkår jf. LL §§ 69 og 70.Hvis det ikke fremgår af lejekontrakten, at du må fremleje dit lejemål til ´´andre´´ i et kortere tidsrum, anbefales det kraftigt, at du kontakter din udlejer for at høre om muligheden for at indgå en aftale herom.Hvis du allerede har udlejet uden, at det er blevet påtalt og påbudt stoppet af udlejer, skal det stoppes straks dette sker.

En korttidsfremleje anses ikke som en anvendelse til helårsbeboelse, og hvis man gør det gentagne gange kan det fremstå som en ulovlig erhvervsmæssig benyttelse, med henblik på fortjeneste. Hvis dette er tilfældet, er det underordnet hvor meget du har underrettet din udlejer herom, der kan stadig ske ophævelse jf. GD 2004/65 Ø. Retten på Frederiksberg dom af 15. juli 2016, GD 2016/63 B

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page