top of page

Bestyrelsesansvar i foreninger - erstatning

Bestyrelsesmedlemmer i en venskabsforening blev pålagt erstatningsansvar, da det ikke fandtes bevist, at de udloddede midler var brugt til velgørende formål. Erstatningsbeløbet blev efter bevisførelsen nedsat skønsmæssigt, men Østre Landsret fandt ikke grundlag for, at fravige udgangspunktet om ligedeling af erstatningsbyrden.

Sagens konkrete omstændigheder

Selskabet Elite Gaming A/S (S), havde udloddet 869.180kr. til en forening (F), til brug for velgørende formål. S anlagde sag mod F, og dens bestyrelsesmedlemmer (A,B,C og E), med påstand om, at de forpligtes, in solidum, til at tilbagebetale de modtagne 869.180kr., da S havde modtaget krav om betaling fra Skat på 869.180kr. Skat havde gjort krav på beløbet, da det ikke var godtgjort, at de udloddede midler var gået til velgørende formål.

Der var sket en sammenbladning af de udloddede midler og bestyrelsesformandens (D) private midler. D´s private konto blev brugt til andet end velgørende formål, fx drift af spillehaller. Der fandtes ingen dokumentation for brugen, hverken oversigt over arrangementer, eller opgørelse af udgifter hermed. Forklaring i sig selv var ikke tilstrækkelig til at sandsynligøre brug. A,B,C og E havde ikke gjort sig bekendt med hverken bogholderi, regnskaber eller brugen af de udloddede midler. Der var i perioden afholdt bestyrelsesmøder og generelforsamling uden nogen form for tilsyn med de udloddede midler. Beløbstørrelsen på de udloddede midler og den samlede tid, A,B,C og E havde været medlem af bestyrelsen indgik i uagtsomhedsvurderingen.

I Byretten blev F og D pådømt, at betale det fulde beløb in solidum. Bestyrelsesmedlemmerne, A,B,C og E blev frifundet, da S ikke havde ført tilsyn med de udloddede midler og på baggrund af bestyrelsens uprofessionelle karakter. Østre Landsret fandt derimod, at der S ikke havde en tilsynspligt og på baggrund af ovennævnte konkrete omstændigheder, at bestyrelsens manglede tilsyn var retsstridigt og tabsforvoldende, og kunne tilregnes A,B,C og E som uagtsomt. Dette var på trods af bestyrelsens uprofessionelle karakter og A,B,C og E´s manglede erfaring. Østre landsret idømte bestyrelsesmedlemmerne A,B,C og E, at betale 200.000kr. in solidum nedsat skønsmæssigt til 50.000kr.

U 2017.2674Ø

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page