top of page

Ændringer til AB 92 og ABR 89 på vej

AB står for almindelige betingelser. ABR 89 (om teknisk rådgivning og bistand), AB 92 (om arbejde i leverance i bygge- og anlægsvirksomhed) samt ABT 93 (om total entreprise), er også kendt som standardbetingelser, der kan aftales i forbindelse med et byggeri. ABR 89, AB 92 og ABT 93 er hverken love eller lovpligtige, og derfor skal de indgå i aftalen for at være gyldige.

Standardvilkårene er et udtryk for, hvilke krav de forskellige parter skal overholde, og hvilke spilleregler der gælder under et byggeri.

De første standardvilkår kan spores tilbage til 1800 tallet og er siden da blevet revideret ca. hvert 20 år, for at følge med samfundsudviklingen, og nu er det tid igen.

AB 92 og ABR 89 kommer til at hedde AB 18 og ABR 18 (da revisionen blev afsluttet i 2018).

Af væsentlige ændringer skal fremhæves den nye måde, at løse tvister og konflikter på. Der indføres med AB 18 en mulighed for ”hurtig afgørelse” en ”tvistløsningstrappe” samt en ”tænkepause/afkølingsperiode” ved opstået uenighed. Der indføres en generel førgennemgang inden endelig afleveringsforretning. Mangler der ikke blev påtalt ved førgennemgangen kan dog stadig påtales ved aflevering. Der indføres derudover ændringer indenfor, planlægning, regulering af projektering, digitale bygningsmodeller samt ansvarsregulering.

Høringsudkast til AB 18 og ABR 18 kan læses i deres helhed her.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page