top of page

Mangelfuld udbudsbekendtgørelse - skærpelse af Klagenævnet for udbuds praksis?

I en ny afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, hvor BuusMark Advokatfirma repræsenterede klager, har Klagenævnet for Udbud annulleret Hillerød Kommunes prækvalifikationsbeslutning.

Klagenævnet var enige med klager i, at kommunens udbudsbekendtgørelse var mangelfuld, idet udvælgelseskriterierne ikke fremgik af udbudsbekendtgørelsen, hvilket var i strid med udbudslovens § 145, stk. 3 og det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip.

Klager havde tidligere i sagen fået medhold i en påstand om opsættende virkning.

Hillerød Kommune gjorde på baggrund af klagenævnets foreløbige vurderinger i delkendelsen om opsættende virkning gældende, at en annullation ville betyde en væsentlig skærpelse af klagenævnets praksis for mangler i udbudsmaterialet.

Heri var klager dog ikke enig, idet udbudsbekendtgørelsen udgør hjemmelsgrundlaget for en udbudsprocedure, og Klagenævnet for Udbud har i adskillige kendelser sanktioneret udeladelser heri. Som eksempel kan nævnes klagenævnets kendelse af 28. februar 2012, Mediq Danmark A/S mod Københavns Kommune.

Klagenævnet fastholdt da også delkendelsens vurderinger.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. juli 2018, J.nr.: 18/02062 - læs kendelsen på klagenævnets hjemmeside her.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page