top of page

Lovlig forhøjelse af bidragssatser på realkreditlån

Østre Landsret har den 8. august 2018 frifundet BRFkredit og Totalkredit i to førsteinstansdomme, som var anlagt af låntagere i de to realkreditinstitutter. Spørgsmålet i begge sager var, om realkreditforeningen kunne forhøje bidragssatsen på eksisterende lån.

I den ene sag drejede det sig om et lån med variabel rente og afdragsfrihed, hvor forhøjelsen af bidragssatsen var varslet af realkreditforeningen med virkning fra den 1. januar 2015.

I den anden sag drejede det sig også om lån med variabel rente og afdragsfrihed, men hvor forhøjelsen af bidragssatsen var varslet henholdsvis med virkning fra den 1. januar 2015 og den 1. juli 2016.

Under sagerne havde låntagerne gjort gældende, at forhøjelsen af bidragssatserne ikke havde hjemmel i parternes aftale eller gældende regler.

Landsretten fandt, at begge forhøjelser havde hjemmel i aftalerne og gældende regler, og frifandt herefter begge realkreditforeninger.

Læs mere på Østre Landsrets hjemmeside her

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page