top of page

Statsforvaltningen nedlægges og erstattes af Familieretshuset

Den 1. april 2019 træder en ny lov i kraft på børne- og skilsmisseområdet, der medfører et nyt familieretligt system, bestående af Familieretshuset og familieretten.

Formålet er at skabe samlede og helhedsorienterede forløb for familierne med barnet i centrum.

Familieretshuset er en ny administrativ myndighed, der den 1. april 2019 erstatter Statsforvaltningen.

Familieretshuset skal – ligesom den nuværende statsforvaltning – behandle sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, separation, skilsmisse, børnebidrag, ægtefællebidrag, adoption, faderskab, navnesager, værgemål, fremtidsfuldmagter og sager om ægteskab for udenlandske par i Danmark.

Alle sager skal starte i Familieretshuset, ligesom de i dag starter i Statsforvaltningen. Men en af de store nye ændringer er, at alle sagerne screenes når de modtages i Familieretshuset og derefter inddeles i grønne, gule og røde sager. De grønne sager er de enkle sager, fx anmeldelse af en aftale om forældremyndighed eller en registrering af en delt bopæl. De gule sager er de mindre enkle sager, hvor parterne kan have et behov for at dæmpe en konflikt, mens de røde sager er de særligt komplekse sager, der hurtigt skal sendes videre til familieretten. Det er hensigten at screeningssystemet skal afdække den enkelte families problemer og behov, således at familien fra start af visiteres til det mest egnede sagsforløb.

Samtidig med oprettelsen af Familieretshuset bliver der ved alle landets byretter oprettet nye afdelinger, de såkaldte familieretter. Som noget nyt får familieretterne kompetence til at træffe afgørelse om samvær, hvis sagen drejer sig om samvær af indgribende karakter. Dette er en stor forbedring i forhold til den nuværende lovgivning, hvor det alene er Statsforvaltningen, der har kompetence til at træffe afgørelse om samvær. Et andet meget positivt tiltag ved det nye familieretlige system er, at tvangsfuldbyrdelsessager lægges ind i familieretten, hvor de i dag er en del af fogedretternes område. Den nye lov betyder derfor at de særligt belastede familier kan få en hurtigere samlet løsning på deres sag, end tilfældet er i dag.

Endelig oprettes der som noget nyt en særlig børneenhed, der skal samarbejde med og bistå familieretterne. Børneenheden skal tage hånd om barnet og sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med eller spørge til råd, hvis barnet er ked af det eller har spørgsmål. Det skal sikres at barnet har den samme kontaktperson gennem hele sagsforløbet, således at barnet kan føle sig tryg og hørt.

Det bliver spændende at følge med i hvordan det nye familieretlige system i praksis kommer til at fungere.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en familieretlig sag er du meget velkommen til at kontakte Karen Kastholm Romundstad, BuusMark Advokater.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page