top of page

Begge forældre kan blive bopælsforældre efter samlivsbrud – læs her hvordan

Den 1. april 2019 trådte den nye skilsmisselov i kraft.

Efter de gamle regler, var det således, at hvis forældre var gået fra hinanden, så skulle den ene forælder være bopælsforælder og den anden skulle være samværsforælder. Med den nye lov er det blevet muligt for begge forældre at være bopælsforældre for deres barn – også efter samlivsophør.

Hvad er delt bopæl?

At have delt bopæl betyder, at begge forældre er bopælsforældre. Forældrene skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv. Disse overordnede beslutninger er bl.a. hvor i landet barnet skal bo, hvor barnet skal gå i daginstitution, almindelige fritidsaktiviteter, om barnet skal gå til skolepsykolog, den daglige omsorg for barnet.

Den delte bopæl medfører dog ikke, at barnet får to folkeregisteradresser. Barnet vil alene have registreret adresse hos den ene af forældrene. Det vil også være denne forælder, der modtager offentlige ydelser vedrørende barnet. Forældrene skal således være enige om, hvor folkeregisteradressen skal være.

Hvordan får man delt bopæl?

De første 3 måneder efter forældrenes samlivs ophør, er der automatisk tvungen delt bopæl, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og de er uenige om barnets bopælsadresse. Disse 3 måneder kaldes refleksionsperioden og er indført for at skabe mest mulig ro omkring barnet.

I denne 3 måneders periode kan ingen af forældrene starte en bopælssag, medmindre der foreligger helt særlige forhold.

Det er også muligt for forældrene at indgå en aftale om delt bopæl, hvis de har fælles forældremyndighed. Dette kræver som ovenfor nævnt, at forældrene er enige om de overordnede forhold i barnets liv.

Forældrene har mulighed for gyldigt at aftale en geografisk nærhed, fx at ingen af forældrene må flytte længere væk end 20 km. Hvis en af forældrene ikke overholder den geografiske begrænsning, kan det medføre at den forælder, der ikke flytter automatisk får barnets bopælsadresse alene.

Hvordan laves en aftale om delt bopæl?

Forældrene kan frit indgå aftale om delt bopæl. Aftalen behøver ikke være skriftligt for at opnå gyldighed. Dog er det alligevel en god ide at få aftalen lavet på skrift og at søge den nødvendige juridiske rådgivning, så der ikke opstår tvivl om aftalens indhold.

Du er velkommen til at kontakte advokat Karen Kastholm Romundstad, BuusMark Advokater, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp i forbindelse med barnets bopæl.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page