top of page

Varemærkeret – et rent beskrivende navn

Sø- og Handelsretten tog i denne sag stilling til, hvorvidt en café havde opnået varemærkeret ved ibrugtagning af ord- og figurmærket ”Mad & Kaffe”, samt hvorvidt en anden café havde krænket varemærkeretten ved at anvende navnet ”Stefanos Mad & Kaffe”. Ligeledes blev der i sagen taget stilling til, om de to caféers logoer var forvekslelige eller i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten fandt, at brug af navnet ”Stefanos Mad & Kaffe” og caféernes logo ikke udgjorde en overtrædelse af markedsføringsloven, samt at der ikke var opnået en varemærkeret over navnet ”Mad & Kaffe”.

Sagen omhandler caféen ”Mad & Kaffe”, der i forbindelse med ibrugtagningen af navnet ”Mad & Kaffe” i 2015, ikke havde stiftet navnet som en varemærkeret. I 2017 åbnede ”Stefanos Mad & Kaffe”, der ligesom ”Mad & Kaffe” var en café med samme koncept i København. De to caféer adskilte sig, ved at ”Stefanos Mad & Kaffe” kun solgte halalslagtet kød. Det blev anfægtet, at ”Stefanos Mad & Kaffe” måtte bruge varemærkenavnet ”Mad & Kaffe”, da der over navnet ”Mad & Kaffe” var opnået varemærkebeskyttelse siden ibrugtagningen i 2015, og dette kunne dokumenteres ved at caféen to gange havde vundet prisen som årets café i København på AOK.dk, ligesom der var henvist til, at ”Mad og Kaffe” var Københavns mest instagrammede cafe. ”Mad & Kaffe” anfægtede desuden, at begge caféer anvendte en cirkel i deres logo, hvilket måtte være i strid med markedsføringslovens regler om anvendelse af forvekslende forretningskendetegn og god markedsføringsskik.

Sø- og Handelsretten fandt, at kendetegnet ”Mad & Kaffe” var rent beskrivende for cafédrift, og derfor ikke opfyldte kriteriet om det fornødne særpræg til, at der var stiftet en varemærkeret i forbindelse med ibrugtagningen af navnet efter varemærkelovens §3, stk. 1. Den fremlagte dokumentation var desuden ikke tilstrækkeligt til at det blev godtgjort, at ”Mad & Kaffe” havde været anvendt og markedsført på en så intensiv og varig landsdækkende måde, at der var opnået det fornødne særpræg gennem indarbejdelsen, til varemærkeret var opnået på den baggrund efter varemærkelovens §3, stk. 3. At begge caféer anvendte en cirkel i deres logo var ifølge Sø- og Handelsretten ikke tilstrækkeligt til at kunne betragte logoerne som forvekslelige, selvom der var eksempler på kunder, der havde forvekslet de to caféer. Efter en samlet vurdering var det derfor ikke godtgjort, at der var handlet i strid med markedsføringslovens §3 og §22.

Dommen kan læses i sin helhed som Sø- og Handelsrets dom af 18. februar 2019 (U2019.2380)

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page