top of page

Influenter anmeldt for skjult reklame

I en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden den 13. august 2019 fremgår, at Forbrugerombudsmanden har gennemført en undersøgelse af 37 influenters kommercielle opslag på de sociale medier. Undersøgelsen omhandlede, hvorvidt opslag med kommercielt indhold på de sociale medier overholdte reglerne om skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4.

”Erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame”

Fremgår det ikke klart af et opslag på de sociale medier, at der er tale om et kommercielt indhold, kan det betyde, at modtageren lader sig påvirke af opslaget. Der er en risiko for, at modtageren ikke vil stille sig kritisk overfor opslaget, på samme måde, som hvis det direkte fremgik, at der var tale om reklame. Hensynet bag undersøgelsen var således at varetage forbrugerens interesse i ikke at blive vildledt til at tro, at der er tale om personlige opslag fra influenteren.

Forbrugerombudsmanden har i forbindelse med undersøgelsen anmeldt 4 danske influenter til politiet for skjult reklame, dertil er 10 influenter blevet givet en indskærpelse, og yderligere er 8 influenter blevet orienteret om markedsføringslovens regler om skjult reklame. Ud af de 37 undersøgte influenter, har Forbrugerombudsmanden således fundet anledning til at kommentere på 22 influenters indhold. Skjult reklame på de sociale medier er derfor et af nutidens mest relevante problemstillinger indenfor markedsføringsloven.

Ifølge Forbrugerombudsmanden, skal kommercielt indhold fremgå tydeligt af det konkrete opslag. Mere konkret, er det således ikke nok, at reklame fremgår i bunden af et opslag, eller der ikke henvises direkte til, at der er tale om en reklame eller annonce. Indirekte henvisninger, såsom brug af ord som ”spons” eller ved at tagge eller nævne virksomheden for et produkt, er ifølge

Forbrugerombudsmanden ikke tilstrækkeligt til at opfylde kriterierne for at være en klar reklame.

Forbrugerombudsmanden anser overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame som et alvorligt problem, og vil derfor forsætte med at håndhæve forbuddet med skjult reklame. Det er første gang Forbrugerombudsmanden anmelder influenter for skjult reklame.

Pressemeddelelsen kan læses i sin helhed her.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page