top of page

Testamente i en coronatid

I denne corona-tid bliver mange mennesker bekymrede for fremtiden og ønsker derfor at få oprettet testamente.

Under normale omstændigheder bør et testamente altid oprettes for en notar.

Notaren er en embedsmand ved en dansk domstol, der bekræfter ens identitet og påser at man er myndig og ved sin fornufts fulde brug, når testamentet skal underskrives.

Som følge af den corona-epidemi som Danmark for tiden befinder sig i er det imidlertid ikke muligt at oprette et notartestamente.

Heldigvis er det muligt at oprette andre former for testamenter end notartestamenter i denne undtagelsestilstand vi for tiden befinder os i.

Man kan enten oprette et såkaldt vidnetestamente eller et nødtestamente.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente skal være skriftligt og meget omhyggeligt udarbejdet, så der ikke er tvivl om testators ønsker. Hvis der i forbindelse med dødsboskiftet bliver uenighed om vidnetestamentet, er det den arving, der vil påstå, at det skal gælde, der har bevisbyrden for, at det er gyldigt.

Derfor vil vi altid anbefale at man får en advokat med speciale i arveret til at hjælpe med at udfærdige testamentet.

Vidnetestamentet skal være tydeligt dateret og skal underskrives eller vedkendes overfor to vidner, der skal være til stede samtidigt.

Vidnerne skal være uvildige og må således ikke være personer, der bliver begunstiget i testamentet.

Et vidnetestamente registreres ikke noget sted. Derfor vil vi anbefale, at man tager til notaren så snart retterne igen åbner for notarialforretninger, således at man kan opnå den tilstrækkelige sikkerhed for at testamentet registreres og dermed vil blive fundet frem af skifteretten, når dødsfaldet er sket.

Nødtestamente

Hvis du på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, er det muligt at oprette et nødtestamente. Der er ingen formkrav til hvordan et nødtestamente oprettes. Det kan fx ske ved at skrive på et stykke papir, indtale en besked, optage en video eller sende en sms.

Svagheden ved et nødtestamente vil ofte være, at det kan være vanskeligt med sikkerhed at fastslå om det er ægte og samtidig kan der være en betydelig usikkerhed forbundet med om nødtestamentet overhovedet kommer omverdenen til kendskab.

Om der foreligger en nødsituation være en helt konkret vurdering. Befinder man sig ombord på et fly, der er ved at styrte ned, vil der helt klart være tale om en nødsituation. I den nuværende coronakrise kan det også være en nødsituation, hvis du er isoleret fra andre mennesker og derfor ikke kan oprette et vidnetestamente, men det vil altid være en konkret vurdering. Hvis det er muligt bør du derfor kontakte dine pårørende, myndigheder eller en advokat for at få hjælp til din situation.

Et nødtestamente bortfalder 3 måneder efter, at du ikke længere er forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente.

Du er velkommen til at kontakte advokat Karen Kastholm Romundstad, 46 30 20 37, kkr@buusmark.dk, hvis du har brug for en drøftelse af din konkrete situation

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page