top of page

Nye regler for forældre, der går fra hinanden

Den 1. april 2019 blev der i forbindelse med det nye familieretlige system indført regler om tvungen delt bopæl og en refleksionsperiode på 3 måneder for forældre, der går fra hinanden.

Reglerne har medført meget kritik, særligt idet reglerne i praksis betød at mange børn blev fastholdt i et konfliktfelt, fordi forældrene har følt sig nødsaget til at blive boende under samme tag på trods af at samlivet skulle ophøre.

Folketinget har derfor den 18. juni 2020 besluttet at ophæve de ellers relativt nye regler. Det betyder at kravet om tvungen delt bopæl og refleksionsperioden her pr. den 1. juli 2020 er bortfaldet.

Efter afskaffelsen af refleksionsperioden er det igen muligt for enige ægtefæller, der har fælles børn under 18 år, at blive skilt umiddelbart efter de har ansøgt om det. Ansøgning om skilsmisse skal indgives til Familieretshuset.

Afskaffelsen af den tvungne delte bopæl betyder, at forældrene ved ophævelse af deres samliv skal beslutte hvem af dem, som barnet skal have sin bopælsadresse på. Kan forældrene ikke blive enige, kan de søge Familieretshuset om hjælp.

Er forældrene enige kan de dog fortsat aftale en delt bopæl.

Med afskaffelsen af refleksionsperioden og den tvungen delte bopæl, er det forhåbningen at forældre hurtigere kan få en afklaring på deres situation og at konflikterne dermed mindskes til gavn for de involverede børn.

Har du behov for rådgivning om din situation er du velkommen til at kontakte advokat Karen Kastholm Romundstad.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page