top of page

Forbud mod korttidsudlejning krævede samtlige ejeres samtykke

Vestre Landsret tog i denne sag stilling til, om en ejerforening kunne vedtage og indsætte et forbud i ejerforeningens vedtægter om korttidsudlejning i kortere tidsrum end 3 måneder.

Landsretten fandt, at vedtagelse af forbud om korttidsudlejning af varighed på mindre end 3 måneder udgjorde et indgreb i ejerens individuelle rettigheder på en sådan måde, at tillægget ikke kunne vedtages og tinglyses uden samtykke fra samtlige ejere i ejerforeningen. Der kunne i sagen ikke ske tinglysning af det indsendte forbud, da forslaget alene var blevet vedtaget med 2/3 flertal på ekstraordinær generalforsamling.

Sagen omhandler en ejerforening, som anmeldte to vedtægtsændringer til tinglysning. Centralt for denne sag, var en vedtægtsændring om korttidsudlejning i kortere tidsrum end 3 måneder. Formålet med tilføjelsen var, at forbyde erhvervsmæssig hoteludlejning af lejlighederne i form af udlejning via Airbnb og lignende, således at lejlighederne hovedsageligt blev anvendt til helårsbeboelse. Ejerforeningen stemte om forslaget om kortidsudlejning i kortere tidsrum end 3 måneder på generalforsamling, og vedtog forslaget med 2/flertal. Vedtægtsændringen blev herefter anmeldt til tinglysning, med henblik på at tinglyst vedtægtsændringen.

Tinglysningsretten fandt, at forbud mod udlejning i kortere tidsrum end 3 måneder ikke kun ramte udlejning på hotellignende vilkår, men også kortere enkeltstående udlejninger af ejerlejlighederne. Et sådan forbud skulle derfor betragtes som et indgreb i den enkelte ejers rettigheder over ejerlejligheden, og krævede derfor samtlige ejeres samtykke på generalforsamling. Tinglysningsretten afviste tinglysning af anmeldelsen, idet vedtagelsen var sket på generalforsamling med 2/3 flertal, og vedtagelseskravene derfor ikke var opfyldt. Ejerforeningen kærede afgørelsen med påstand om tinglysning af vedtægtsændringen.

Vestre Landsret tilsluttede sig Tinglysningsretten, og stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse. Landsretten fandt, at korttidsudlejningsforbuddet udgjorde et indgreb i ejerens individuelle rettighed over lejlighederne, således at vedtagelse og tinglysning krævede samtykke fra samtlige ejere i ejerforeningen. Korttidsudlejningsforbuddet kunne derfor ikke tinglyses, og blev derfor afvist. Først ved lovlig vedtagelse fra samtlige ejere i ejerforeningen kunne korttidsudlejningsforbuddet tinglyses.

Dommen kan læses i sin helhed som Vestre Landsrets kendelse af 23. september 2019, U2019.4084V.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page