top of page

Erhverv

Vi bistår løbende små og mellemstore virksomheder med at forebygge og løse en lang række problemer, herunder også juridiske. For os hænger den kommercielle overvejelse nemlig tæt sammen med den juridiske vurdering.

 

At skrive en god kontrakt er et håndværk, og kræver engagement og indlevelse i din virksomhed. En afgørende forudsætning for det gode resultat er derfor en god dialog med dig.

 

Dette gælder, hvad enten kontrakten vedrører ansættelse af en medarbejder eller en direktør, overdragelse af en virksomhed, et generationsskifte, en samarbejdsaftale med en leverandør eller en licensaftale om udnyttelse af en opfindelse.

 

Også når det kommer til tvister, er vores rådgivning resultatorienteret og indebærer, at vi sammen med dig løbende foretager en afvejning af virksomhedens retlige og procesøkonomiske situation sammenholdt med kommercielle hensyn. 

bottom of page