05.05.2020

Advokat Thomas Buus Pedersen har skrevet en artikel til Boligsiden.dk omkring Covid19-krisens indvirkning på antallet af tvangsauktioner.

Artiklen kan ses her.

16.04.2020

I denne corona-tid bliver mange mennesker bekymrede for fremtiden og ønsker derfor at få oprettet testamente.

Under normale omstændigheder bør et testamente altid oprettes for en notar.

Notaren er en embedsmand ved en dansk domstol, der bekræfter ens identitet og påser at man er myndig og ved sin fornufts fulde brug, når testamentet skal underskrives.

Som følge af den corona-epidemi so...

12.03.2020

Advokatfirmaet BuusMark har valgt at følge Statsministerens anbefalinger, og som følge heraf vil nogle af vores medarbejdere arbejde hjemmefra. Dette betyder, at vi fortsat er tilgængelige på telefon og mails som hidtil, men at vi dog alene holder kontoret fysisk åbent i begrænset omfang.

Vi beder samtidig vores klienter og samarbejdspartnere have forståelse for, at vi i størst mulig...

23.11.2019

I dagens Danmark lever en stor andel sammen papirløst, også kaldet ugifte samlevende.

Som ugifte samlevende skal man være meget opmærksom på, at man ikke arver hinanden – uanset hvor længe man har boet sammen, og uanset om man har fælles børn. Der er ingen automatisk arveret mellem ugifte samlevende, på samme måde som der er det mellem ægtefæller.

Hvis man som ugifte samlevende ønsker...

19.08.2019

I en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden den 13. august 2019 fremgår, at Forbrugerombudsmanden har gennemført en undersøgelse af 37 influenters kommercielle opslag på de sociale medier. Undersøgelsen omhandlede, hvorvidt opslag med kommercielt indhold på de sociale medier overholdte reglerne om skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4.

”Erhvervsdrivende skal klart opl...

12.08.2019

Vestre Landsret tog i denne sag stilling til, om der skete hel eller delvis afbrydelse af forældelsen for et fuldt tilgodehavende, når udlægsbegæringen var begrænset til en mindre del af det fulde tilgodehavende.  

Landsretten fandt, at der var sket forældelse for det fulde tilgodehavende, eftersom kreditor havde opgjort det fulde tilgodehavende i udlægsanmodningen. Sagen gav anledni...

29.07.2019

Sø- og Handelsretten tog i denne sag stilling til, hvorvidt en café havde opnået varemærkeret ved ibrugtagning af ord- og figurmærket ”Mad & Kaffe”, samt hvorvidt en anden café havde krænket varemærkeretten ved at anvende navnet ”Stefanos Mad & Kaffe”. Ligeledes blev der i sagen taget stilling til, om de to caféers logoer var forvekslelige eller i strid med god markedsføringsskik ef...

10.07.2019

Den 1. april 2019 trådte den nye skilsmisselov i kraft.

Efter de gamle regler, var det således, at hvis forældre var gået fra hinanden, så skulle den ene forælder være bopælsforælder og den anden skulle være samværsforælder. Med den nye lov er det blevet muligt for begge forældre at være bopælsforældre for deres barn – også efter samlivsophør.

Hvad er delt bopæl?

At have delt bopæl bet...

27.06.2019

Højesteret tog i denne sag stilling til fastsættelsen af lejen for et boliglejemål, efter en ny lejer af et lejemål blev opkrævet en højere leje end de øvrige beboere i ejendommen. Den nye lejer anfægtede derfor den høje husleje og krævede den nedsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 9.

Højesteret fandt, at lejeren ikke kunne kræve lejen for boliglejemålet nedsat efter en sammen...

26.06.2019

Østre Landsret tog i denne sag stilling til, hvorvidt en række grundejere i et sommerhusområde havde vundet hævd til at have en bænk og nogle både stående på en ubebygget strandgrund. Grundejerne havde alle benyttet arealet til formålet i årtier, selvom arealet ikke tilhørte dem.

Østre Landsret fandt, at tre af bådejerne i grundejergruppen havde vundet hævd til at have deres både lig...

Please reload

Seneste blogindlæg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design