Om os

BuusMark – et ungt advokatfirma med stor erfaring.

 

Morten Mark Østergaard og Thomas Buus Pedersen, der stiftede BuusMark Advokatfirma, har begge advokatuddannelse fra større advokatkontorer i København, hvilket giver BuusMark et solidt fundament i forhold til rådgivning af vores klienter. Vi har således en grundlæggende erfaring i at servicere alt fra privatpersoner til helt store virksomheder. Denne service ønsker vi, at BuusMark’s klienter skal nyde godt af.

 

Kontoret er i 2019 blevet styrket med advokat Karen Kastholm Romundstad, der er indtrådt i kontorfællesskab med BuusMark Advokatfirma. Karen driver sin virksomhed i Advokatfirmaet Romundstad, cvr. nr. 34822735. Karens specialeområder er familie og arveret.

I oktober 2019 er kontoret endvidere styrket med et integreret samarbejde med advokatfirmaet ICP advokater v/advokat og avocat Ib Christian Pedersen, der er etableret i Paris og har speciale i franske retsforhold, fast ejendom, selskabsret og erhvervsret generelt.

 

Vi bruger vores erfaring aktivt i vores rådgivning, og vores mål er herved at tilføre vores klienter værdi i alle facetter af vores rådgivning.

 

På vores hjemmeside kan du læse om de fagområder, som udgør størstedelen af de områder, som vi rådgiver vores klienter om. Vi har en række gode samarbejdsforbindelser, der sikrer, at vi også har mulighed for at levere rådgivning indenfor fagområder, som ikke ligger indenfor BuusMark’s ekspertområde. 

 

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

 

BuusMark har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

BuusMark’s ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark. Police 156-08657552-14005. Advokatfirmaet Romundstad's ansvarsforsikring og garanti er ligeledes tegnet i HDI Danmark Police  156-08407200-30011. Ib Christian Pedersen’s har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti via advokatsamfundet i Paris hos MMA IARD Assurances Mutuelles og MMA IARD SA, Police n° 127 103 713.

 

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på www.advokatsamfundet.dk. På www.advokatnaevnet.dk findes information om god advokatskik og klageadgang mv.

Læs mere om vores persondatapolitik her.

  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design