top of page

Ægtepagter og testamenter

Vi hjælper gerne med at vurdere, om du kunne have behov for at få udarbejdet en ægtepagt eller et testamente. Vi arbejder sammen med advokat Karen Kastholm Romundstad for at finde den bedste løsning for dig og din familie

Nærmere om ægtepagter:


Ved indgåelse af ægteskab opstår der automatisk fælleseje. Det er derfor vigtigt at I tager stilling til om fælleseje er den rigtige formueordning i jeres ægteskab, eller om der skal være helt eller delvist særeje.
Hvis I ønsker en anden formueordning end fælleseje, skal dette ske ved oprettelse af en ægtepagt. En ægtepagt er en skriftlig aftale imellem jer, hvor det er muligt at skræddersy formueordningen i ægteskabet så det tilpasses lige netop jeres forhold og ønsker. En ægtepagt skal underskrives af jer begge og tinglyses for at være gyldig.

 

Man kan sige, at jo større forskel, der på de værdier I hver især bringer med jer ind i ægteskabet, eller hvis den ene af jer kun har gæld, desto vigtigere er det, at I gør jer bekendt med konsekvenserne, hvis ægteskabet ikke holder. Statistisk set ender ca. 50 % af alle nye ægteskaber med en skilsmisse. Så uanset hvor uromantisk I måtte synes det er at tale om hvad der skal ske, hvis I en dag skulle blive skilt, så kan det være meget ufornuftigt at lade være.
 

I en ægtepagt kan I f.eks. bestemme, at der skal være særeje, således at I i tilfælde af skilsmisse, ikke skal dele jeres værdier med hinanden. Det er også muligt at bestemme, at pensionerne skal deles ligeligt imellem jer, hvilket ikke vil være tilfældet uden ægtepagt. Hvis en af jer har egen virksomhed kan ægtepagt også være en rigtig god idé. En ægtepagt kan med fordel kombineres med et testamente, hvis I f.eks. ønsker at sikre den længstlevende af jer mest muligt. Der kan altså være rigtig mange gode grunde til at få lavet en ægtepagt.

 
Nærmere om testamenter:


For langt de fleste kan det anbefales at oprette et testamente.
Alle par med børn bør have et testamente. Uden et testamente arver børn halvdelen af det, der falder i arv efter afdøde. Det kan i værste fald betyde, at længstlevende ægtefælle ikke har råd til at blive siddende i huset. I disse tilfælde vælger mange at sidde i uskiftet bo, men uskiftet bo kan ofte være en dårlig løsning. Uskiftet bo hindrer f.eks. indgåelse af nyt ægteskab.

 

Med et testamente kan du sikre dig, at den længstlevende af jer arver mest muligt – og derfor også får bedre mulighed for at blive boende i huset.
 

Hvis du og din partner ikke er gift, arver I ikke hinanden, medmindre I opretter testamente herom. Som ugifte samlevende er det derfor overordentligt vigtigt, at I får taget stilling til om I ønsker at sikre hinanden ved død.
 

Lever du og din partner med sammenbragte børn, gør I klogt i at tage stilling til hvordan arven efter jer skal fordeles.
 

Hvis du er enlig med børn og ønsker at begunstige andre familiemedlemmer skal dette ske ved oprettelse af et testamente.
 

Er du enlig og uden livsarvinger kan du overveje at testere din arv til en eller flere velgørende institutioner. Hvis der ingen arvinger er efter dig og intet testamente, vil pengene gå til statskassen.
Det er også muligt ved et testamente at tilkendegive hvem man ønsker, der skal tage sig af ens børn, hvis de bliver forældreløse inden de fylder 18 år.


 

bottom of page