top of page

Miljø, planer, servitutter

Er din ejendom forurenet og har du brug for hjælp til at få belyst dine muligheder, har vi stor erfaring med myndigheds- og retssager om jordforurening, som giver et grundlag for at lægge den rigtige strategi for, hvordan du kommer videre.

 

Strandbeskyttelse, skovbyggelinjer osv. giver indimellem ubehagelige overraskelser. Vi har ført en række naturbeskyttelsessager ved Natur og Miljøklagenævnet samt ved domstolene.

 

Har du behov for at bygge eller vil du gerne have undersøgt lovligheden af din nabos byggeri, høje beplantning eller lignende bistår vi gerne med denne vurdering, herunder også om der kunne være forhold, som er omfattet af de naboretlige grundsætninger.

BuusMark er medlem af Danske Miljøadvokater.

bottom of page