top of page

Morten Mark Østergaard

Partner, advokat (L)

Særlige interesseområder

 

Handel med fast ejendom

Miljøret

Erhvervsret

Offentlig ret

 

Sprog

Dansk, engelsk, tysk og svensk

 

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i Handy A/S

Bestyrelsesmedlem i Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje

Karriere

Cand.jur. 2001

Advokat 2006

Møderet for landsret 2007

 

Fuldmægtig Forsvarsministeriet

von Haller advokatfirma

Lind Cadovius Advokataktieselskab

Forum Advokater

 

Morten bistår virksomheder, offentlige og selvejende institutioner, herunder kommuner, erhvervsskoler, gymnasier, og kirker samt privatpersoner. Herudover er Morten ”husadvokat” for grundejeren.dk, der er en paraplyorganisation for mere end 6.000 grundejere i København.

 

Morten fører retssager ved domstolene, voldgiftssager samt sager ved Klagenævnet for Udbud, og har været bisidder i den såkaldte Skattesagskommission.

 

Herudover er Morten medlem af Danske Miljøadvokater samt forfatter til blandt andet Erhvervsjuridisk Tidsskrift

bottom of page