Offentlig ret

Vi bistår både offentlige myndigheder, selvejende institutioner, skoler mv. i forhold til en lang række offentligretlige spørgsmål.