top of page

Retssager

Vi har stor erfaring i at føre rets- og voldgiftssager. Denne erfaring bruger vi aktivt i vores rådgivning. Vi foretager løbende en evaluering af sagen sammen med dig, hvor vi ud over den retlige vurdering af sagen inddrager en lang række hensyn, herunder procesøkonomi, omkostnings- og tidsmæssige konsekvenser for dig osv.

bottom of page