top of page

Ny planlov – status

I september 2016 sendte Erhvervsstyrelsen forslag til modernisering af planloven i høring.

Høringsfristen udløb den 17. oktober 2016.

Med moderniseringen foreslås en udvidelse af mulighederne for udvikling i landdistrikterne og kystnærhedszonen. Lovforslaget vil således også indebære ændringer i Naturbeskyttelsesloven.

Der foreslås en mere fleksibel planadministration med kortere høringsfrister og mulighed for dispensation fra lokalplaner til midlertidige aktiviteter.

Brugsperioden for sommerhuse i sommerhusområder foreslås forlænget fra de nuværende 26 uger til 34 uger. Pensionisters ret til at anvende deres sommerhus til helårsbeboelse udvides til at gælde pensionister, der ejer en fritidsbolig i landzone. Kravet til det forudgående ejerskabs varighed nedsættes fra 8 år til 1 år.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page